top of page

Case Study: Savunma Sanayisinde Ürün Yönetimi ve UX


Savunma sanayisi ve UX case study


UX-PM Sertifikasyonu, dijital ve fiziksel tüm proje süreçlerinin UX perspektifiyle nasıl yönetilebileceğini anlamayı sağlar. Bu bakış açısını benimsemek, bir şirketin büyümesi için son derece önemlidir. Ancak bulgulara göre köklü bir dönüşüm, projedeki tüm paydaşların bu perspektife sahip olmasıyla mümkündür. Dolayısıyla, şirketin UX olgunluğunu arttırmak için en büyük etkiyi, şirket içinde eğitim alan kişi ve birimlerin sayısını arttırdıkça elde edebiliriz.

Bu bağlamda, farklı disiplinlerden ve rollerden bireylere eğitim verme imkanına sahip olduğumuz Türk savunma sanayisinin büyük aktörlerinden bir müşterimizle ilgili dönüşüm sürecini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Savunma sanayisinde ürün yönetimi ve UX ilişkisini açıklayan case study'miz umarım sizin için de yararlı olur.İş Hedefleri (Business Challenge)

Teknolojinin hızla gelişmesi ve kullanılabilirlik algısının sektörde değişmesi sebebiyle müşterimiz, proje yönetim süreçlerini yenilemeye karar vermiştir. Tasarımın mühendislik, mekanik ve görsel gibi birçok boyutunun yer aldığı süreçlerine farklı birimleri doğru şekilde dahil etmenin yollarını aramaktadır. Bu nedenle, müşterimiz farklı birim ve departmanlardan çalışanları için UX-PM eğitimlerini talep etmiştir. Ayrıca, müşterimizin iki farklı birimi arasındaki iş akış süreçleri, UX-PM’in Türkiye’deki partneri olan UXspring tarafından tasarlanmıştır.Projenin Kapsamı

Eğitim süresince şirketten toplam 255 katılımcı UX-PM Seviye 1, 2 ve 3 eğitimlerini 10 oturumda tamamladı. Yetiştirilen personel, Başlangıç seviyesinden Lider seviyesine kadar farklı deneyimlere sahip Endüstriyel Tasarımcılar, Sistem Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Makine Mühendisleri, Elektrik-Elektronik Mühendisleri ve Yazılım Mühendislerinden oluşuyordu. Şirkette tüm birimlerin katıldığı eğitimler, sektörler arası iletişim ve bilgi alışverişini güçlendirmek amacıyla karma gruplar halinde düzenlendi. Eğitimde verilen örnekler, çalışanların öğrendikleri bilgileri gerçek hayatlarıyla karşılaştırabilmeleri açısından savunma sanayiinden gerçek hikayelerden seçildi.


Katılımcılar, UX-PM tarafından UX odaklı tasarım süreçleri için geliştirilen, zenginleştirilmiş double diamond modeli ve uygulaması hakkında bilgi edindiler. Kullanıcı odaklı geliştirilen tasarımların sonuçlarını düzenli olarak kontrol edebilmek için gerekli ölçme ve değerlendirme yöntemlerini ve bunu yaparken objektif sonuçlara ulaşmak için dikkat edilmesi gereken noktaları öğrendiler. Oluşturulması planlanan UX ekibinde gerekli olan becerileri ve becerilere karşılık gelen rolleri tartışma fırsatı buldular.Sonuç

Sonuç olarak eğitim, katılan tüm personelin tasarım süreçlerine bakışını değiştirdi ve kullanıcı odağında düşünebilmelerini sağladı. Daha önce müşteri talepleri doğrultusunda ihtiyaç dokümanları hazırlanmakta ve mühendislik odaklı tasarım faaliyetleri yürütülmekteydi. Tasarımcılar, ancak son aşamada görsel düzenlemeler yapmaktaydılar.


UX-PM sertifikasyonu ve ürün geliştirme sürecinin yeniden tasarlanmasından sonra, UX ekibi hemen hemen her aşamada rol almaya ve geliştirmedeki kritik süreçlerde girdi sağlamaya başladı. Genellikle bütçe ve zaman planında yer almadığı için hayata geçirilemeyen kullanıcı araştırmaları, artık bir zorunluluk olarak görülmeye başlandı.


Sözü edilen şirkette çalışan ve Lider UX Tasarımcılarından biri olarak görev yapan bir katılımcımız UX-PM programının katkısını şu sözlerle dile getirdi:


“Farklı disiplinlerden katılım sayesinde birlikte çalıştığımız iş arkadaşlarımızın konuya olan bakış açılarını görmek, onların da UX kültürüne ilişkin farkındalıklarının arttığını hissetmek çok önemliydi.”


UX-PM Türkiye Hakkında

UX-PM, UXalliance tarafından geliştirilen ve Türkiye’de UXspring tarafından yürütülen uluslararası kullanıcı deneyimi ürün yönetim programıdır. Eğitim Türkiye’de Türkçe olarak verilmekle birlikte, alınan sertifika tüm dünyada verilen sertifikayla aynıdır ve İngilizce’dir.


UX-PM eğitimi, ürün tasarımı sürecinin herhangi bir aşamasında çalışan ve ürünün kullanıcılar tarafından sevilmesini ve benimsenmesinin yollarını arayan herkes için uygundur. Ürün yönetiminde söz sahibi yöneticiler, proje yöneticileri, UX/UI tasarımcıları, pazarlama uzmanları, yazılımcılar, UR uzmanları ve CX alanında çalışanlar bu eğitimi rahatlıkla tasarım süreçlerine entegre edebilirler.


UX-PM Türkiye’nin sertifikalı eğitmeni Ali Emre Berkman, 2002 yılında Türkiye’nin ilk kullanılabilirlik laboratuvarını kuran ekipte yer alarak kullanılabilirliğin ülkemizdeki öncülerinden olmuştur. Şimdiye kadar 200'den fazla kullanılabilirlik projesinde UX direktörü olarak görev yapmıştır. Aralarında Facebook, Booking.com, Microsoft gibi dünya devi uluslararası firmaların yanında Aselsan, Turkcell, Arçelik, Sahibinden.com gibi büyük Türk firmalarının da bulunduğu 100'e yakın global ve yerli firmaya danışmanlık hizmeti ve eğitim vermiştir.


Comments


bottom of page